Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland


U kunt zich hier melden als lid van het Platform Vlieghinder-GVE

klachten en melders 2009-2011
klachten 2012 gebruiksjaar
klachten 2013 gebruiksjaar
klachten 2014 gebruiksjaar
klachten 2015 gebruiksjaar
klachten 2016 kwartaal 1
klachten 2016 kwartaal 2
klachten 2016 kwartaal 3
klachten 2016 kwartaal 4


Petitie vervanging korte vluchten door klimaatvriendelijke hogesnelheidstreinen

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart zal in 2016 bij de Tweede Kamer een petitie indienen om het internationale vervoer binnen West-Europa uit te breiden met hogesnelheidstreinen die veel klimaat- en omgevingsvriendelijker zijn dan vluchten, indien de petitie voldoende handtekeningen krijgt. Mocht dat niet lukken, dan zal de politiek dit verzoek op een andere manier worden aangeboden.
U kunt de petitie hier inzien en desgewenst ondertekenen.

Nieuwe Omgevings Raad Schiphol (ORS) in plaats van de CROS

In januari 2015 zijn de CROS en de Alderstafel Schiphol overgegaan in de nieuwe Omgevings Raad Schiphol (ORS). Daarin zijn bewonersvertegenwoordigers niet meer door hun gemeente gekozen. Bewonersplatforms rond Schiphol hebben een bewonersvertegenwoordiger gekozen in het gedeelte (cluster) waar ze actief zijn. Aangezien de gemeenten van ons werkgebied buiten deze clusters vallen, heeft Vlieghinder-GVE niet aan de verkiezing kunnen deelnemen. Dank zij onze contacten met de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren (zie hieronder) kunnen we echter wel contact houden met de bewonersvertegenwoordigers in de ORS.
Lees verder

Oprichting vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren

Onze leden in deze gemeenten wonen in het werkgebied van de ORS. Voor hen is door het Platform Vlieghinder GVE in samenwerking met de drie bestuursleden de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren opgericht. Wij hebben de betreffende ledenlijst aan de vereniging overgedragen.
De Vereniging is op 27 oktober 2014 met meer dan 100 volwassen leden bij de Omgevingsraad Schiphol geregistreerd en heeft deelgenomen aan de verkiezing van een clustervertegenwoordiger en het overleg in de ORS. Voorzitter Gerjet Wisse zal de vereniging als kiesman in het kiescollege van het cluster Aalsmeerbaan vertegenwoordigen. Ons platform zal een nauwe samenwerking aangaan met deze vereniging.
Lees verder

Vlieghinder en klachten

De regio Gooi, Vechtstreek en Eemland is het knooppunt van vier drukbevlogen uitvliegroutes van Schiphol en een vijfde aanvliegroute voor charters, stedenvluchten en lange vluchten naar het Oosten en Zuidoosten. In de spitsuren komen minstens 30 vliegtuigen per uur over de regio...meer De geluidhinder is dan ook voor veel mensen zeer hinderlijk, wat tot veel klachten leidt.

Blijf de hinder die u ervaart, bij BAS melden! Daarvoor zijn er twee manieren:
- Telefonisch via 020-6015555
- Via de website van BAS : 
Klik Meldingen aan, log in en meld uw klacht in een aantal stappen bij
http://www.bezoekbas.nl.

Verbeteringen en veranderingen

Een van de oorzaken van de vlieghinder in onze regio is een militair oefengebied in het Zuidoosten, waar Schipholverkeer omheen moet vliegen. Over een paar jaar wordt dit verplaatst en zullen nieuwe vliegroutes worden ingevoerd.
Begin 2016 heeft het ministerie van I en M gemeld dat de verbetering van de luchtruimindeling in de EU (waar deze verandering deel van uitmaakt) vertraging heeft opgelopen, zodat voor 2020 helaas geen verbeteringen te verwachten zijn. meer

Over ons platform

In 2008 is het Bewonersplatform Vlieghinder Hilversum opgericht en enige jaren daarna is het werkgebied in overleg met regionale gemeenten uitgebreid tot het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. meer
Copyright Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland


.    .