Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland


Klachten en vlieghinder

Opheffing website

Deze website wordt medio september 2017 opgeheven. Vlieghinder-GVE blijft via de e-mail bereikbaar.

Minder opwarming door minder vliegen


Wil je jouw bijdrage aan de opwarming verlagen? Met minder vliegen voorkom je zelfs een dubbel opwarmeffect van CO2, condensstrepen en andere uitstoot. Dit verlaagt het risico op extreem weer, langdurige droogten, zeespiegelstijging en overstromingen.

Lees hier de mogelijkheden.


Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over groei Schiphol

April 2017. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert dat verdere volumegroei op Schiphol de veiligheid op en rond de luchthaven in gevaar brengt. De Raad acht groei boven het plafond van 500 duizend vliegbewegingen pas mogelijk als de aanbevelingen in dit rapport zijn genomen en de risico's structureel zijn verminderd, zowel nu als in de toekomst. Daarom moeten deze risico's bij verdere groei eerst onderzocht worden. Voor passagiers is het belangrijk dat botsingen op de grond en in de lucht boven de luchthaven worden voorkomen. Voor de omwonenden moet de veiligheid tegen neerstortende vliegtuigen aangescherpt worden met effectievere normen.

Lees de aanbevelingen van dit rapport hier. Lees het volledige rapport hier.Omgevingsraad Schiphol (ORS)

In januari 2015 zijn de CROS en de Alderstafel Schiphol overgegaan in de Omgevings Raad Schiphol (ORS). Daarin zijn bewoners-vertegenwoordigers niet meer door hun gemeente gekozen. Bewonersplatforms rond Schiphol hebben een bewonersvertegenwoordiger gekozen in het gedeelte (cluster) waar ze actief zijn. Aangezien de gemeenten van ons werkgebied buiten deze clusters vallen, heeft Vlieghinder-GVE niet aan de verkiezing kunnen deelnemen. Dank zij onze contacten met de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren (zie hieronder) kunnen we echter wel contact houden met de bewonersvertegenwoordigers in de ORS.
Lees verder

Oprichting Klankbordgroep Schiphol/A1

Eind 2016 hebben inwoners van de gemeente Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg) de Klankbordgroep Schiphol/A1 opgericht. Doel van de Klankbordgroep is om de toenemende drukte in de lucht en op de A1 in samenhang te volgen. Het college van B&W Gooise Meren en de Klankbordgroep hebben afgesproken hierover relevante informatie uit te wisselen. De Klankbordgroep heeft thans 150 sympathisanten en heeft zich daarom bij de Omgevingsraad Schiphol kunnen laten inschrijven.

Vlieghinder en klachten

De regio Gooi, Vechtstreek en Eemland is het knooppunt van vier drukbevlogen uitvliegroutes van Schiphol en een vijfde aanvliegroute voor charters, stedenvluchten en lange vluchten naar het Oosten en Zuidoosten. In de spitsuren komen minstens 30 vliegtuigen per uur over de regio...meer De geluidhinder is dan ook voor veel mensen zeer hinderlijk, wat tot veel klachten leidt.

Blijf de hinder die u ervaart, bij BAS melden! Daarvoor zijn er twee manieren:
- Telefonisch via 020-6015555
- Via de website van BAS : 
Klik Meldingen aan, log in en meld uw klacht in een aantal stappen bij
http://www.bezoekbas.nl.

Verbeteringen en veranderingen

Een van de oorzaken van de vlieghinder in onze regio is een militair oefengebied in het Zuidoosten, waar Schipholverkeer omheen moet vliegen. Over een paar jaar wordt dit verplaatst en zullen nieuwe vliegroutes worden ingevoerd.
Begin 2016 heeft het ministerie van I en M gemeld dat de verbetering van de luchtruimindeling in de EU (waar deze verandering deel van uitmaakt) vertraging heeft opgelopen, zodat voor 2020 helaas geen verbeteringen te verwachten zijn. meer

Over ons platform

In 2008 is het Bewonersplatform Vlieghinder Hilversum opgericht en enige jaren daarna is het werkgebied in overleg met regionale gemeenten uitgebreid tot het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. meer

Copyright Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland


.    .