homepage
Nieuwe Omgevings Raad Schiphol (ORS) in plaats van de CROS

In januari 2015 zijn de CROS en de Alderstafel Schiphol overgegaan in de nieuwe Omgevings Raad Schiphol (ORS). Daarin zijn bewoners-vertegenwoordigers niet meer door hun gemeente gekozen, maar door platforms tegen vlieghinder. Bewonersplatforms in vijf clusters rond Schiphol hebben bij elkaar tien vertegenwoordigers gekozen.

De buitengrenzen van de clusters worden gevormd door de grens van het gebied waarin de geluidhinder minstens 48 dB(A)Lden per jaar is. Elk platform dat voldoet aan de eisen van een vereniging met minstens 100 leden binnen het cluster wordt door de Omgevingsraad erkend als bewonersorganisatie met stemrecht voor de verkiezing van een vertegenwoordiger in hun cluster en voor het deelnemen aan de inspraak in de Omgevingsraad Schiphol.

Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren

Ons Platform heeft voor leden in Stichtse Vecht en Wijdemeren de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren opgericht, samen met drie bestuurders. De Vereniging is geregistreerd bij de ORS en heeft deelgenomen aan de verkiezing van een bewonersvertegenwoordiger van het cluster Aalsmeerbaan. Voorzitter Gerjet Wisse is tevens contactman in het overleg met de gekozen clustervertegenwoordiger in de ORS. We zullen het contact met de Omgevingsraad onderhouden door intensieve samenwerking met deze vereniging. In gemeenten binnen het cluster Buitenveldertbaan bleken er onvoldoende leden te zijn om een vereniging op te richten die aan de verkiezing zou kunnen deelnemen. Leden in andere gemeenten wonen juist buiten het werkgebied van de ORS. Hun hinderbeleving is even groot, maar de overheid heeft besloten een nauwe grens te trekken rond Schiphol.

homepage

Copyright Platform Gooi, Vechtstreek en Eemland


.    .