Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland

Geschiedenis van ons platform

In 2008 is door Carin Lolkema het Bewonersplatform Vlieghinder Hilversum opgericht. Al gauw bleek na veel aandacht in de locale pers dat veel mensen in Hilversum de geluidoverlast door het vliegverkeer zowel overdag als ís nachts zeer hinderlijk vonden.
Gelukkig boden al snel een aantal belangstellenden hun hulp aan bij het vele werk dat voor het opstarten verricht moest worden en werd een kerngroep gevormd. De activiteiten van deze kerngroep hebben tot resultaat gehad dat de burgerzaal bij een bijeenkomst voor bewoners op 11 maart 2009 overvol was met belangstellenden. Ook was de toenmalige wethouder de heer Ton Roerig aanwezig. Nu heel duidelijk was dat heel veel mensen last hadden van vlieghinder hebben Burgemeester en Wethouders besloten dat de gemeente Hilversum lid werd van de CROS. Uit verschillende kandidaten werd Hans Buurma als bewonersvertegenwoordiger in de CROS gekozen, met als taak de belangen van de bewoners te behartigen en burgers en gemeentebestuur op de hoogte te houden van de activiteiten.
Daarmee was de eerste doelstelling bereikt. Speerpunten voor Hilversum in de CROS waren:
- De vlieghinder in Hilversum bij de CROS op de kaart zetten
- Minder geluidsoverlast gedurende de nacht tussen 23.00 en 7.00 uurn
- Minder geluidsoverlast in ons drukbevolkte gebied door spreiding in de routes en wanneer mogelijk door het militaire gebied heen vliegen (gedeeltelijk gerealiseerd)
- Sneller stijgen en hoger aanvliegen
Hoe het met deze speerpunten is gegaan kunt u lezen in het het verslag van bewonersvertegenwoordiger Hans Buurma.

Wat willen we bereiken.

Wij streven naar vermindering van de vlieghinder. Het gaat er om te bereiken dat
(1) De overlast evenredig over een veel groter gebied verdeeld wordt (geen "not in my backyard'- actie). Dat is in de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol) naar voren gebracht. De hinder is nu wel heel erg geconcentreerd boven het dichtbevolkte Hilversum,Wijdemeren en andere gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Dertig overkomende vliegtuigen per uur of vijf per uur maakt bijvoorbeeld al veel verschil.
(2) Vliegtuigen sneller stijgen en steiler dalen, waardoor ze hoger overvliegen en minder overlast veroorzaken.
(3) Nachtvluchten zoveel mogelijk worden vermeden tussen 23.00 en 07.00 uur
meer

Copyright Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland


.    .