homepage
Voorgestelde oplossingen voor onze regio

De hinder van uitvliegende vliegtuigen kan aanzienlijk kan worden verminderd als de volgende maatregelen zouden worden genomen:
(a) Sneller stijgen naar een grotere hoogte. Dit zou niet alleen voor onze gemeente, maar voor alle gemeenten in de 48dBA Lden-contour de geluidsoverlast aanzienlijk verminderen. Deze verandering zou een positief maatschappelijk effect hebben.
(b) Verspreiding van uitvliegende vliegtuigen vanaf een punt (ver) voor Hilversum waarop vliegtuigen van de voorgeschreven route mogen afwijken. Deze verspreiding zou moeten plaatsvinden in een zo breed mogelijk gebied rond de stad Utrecht en de Westelijke rand van Flevoland. Hoe breder de verspreiding, hoe lager de overvliegfrequenties in het gebied en hoe minder de ondervonden hinder zal zijn. Er vindt al enige verspreiding plaats, maar het kan nog beter.
(c) Verminderen of vermijden van nachtvluchten tussen 23.00 en 07.00 uur.

homepage

Copyright Platform Gooi, Vechtstreek en Eemland


.    .