Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland

Verbetering op korte termijn?

Een van de oorzaken van de vlieghinder in onze regio is een militair oefengebied in het Zuidoosten, waar Schipholverkeer omheen moet vliegen. De bewonersvertegenwoordiger van Hilversum in de CROS heeft ruim een jaar geleden (2012) samen met B&W Hilversum aan de Luchtverkeersleiding Nederland gevraagd of het mogelijk is vliegtuigen naar het Zuidoosten ook door het militaire gebied te laten uitvliegen buiten de tijden waarop Defensie dit gebied gebruikt voor oefeningen. De Luchtverkeersleiding heeft toen toegezegd dit in overleg met Defensie te zullen onderzoeken.
Op 10 juni 2013 heeft de Luchtverkeersleiding bekend gemaakt dat het vanaf nu inderdaad mogelijk is om in overleg met Defensie door het militaire gebied te vliegen. Dit loopt vooruit op een latere verplaatsing van het militaire gebied, zie hieronder.

Mogelijke veranderingen na 2019

De toekomstige vlieghinder in de regio wordt bepaald door veranderingen in het Nederlandse luchtruim die volgens de Luchtruimvisie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (september 2012) in de komende jaren (vanaf 2019) zullen plaatsvinden. Het ministerie wil de groei van het luchtverkeer van Schiphol en regionale luchthavens opvangen en knelpunten in het nu al zeer vol bezette luchtruim oplossen. Het luchtverkeersgebied (TMA) rond Schiphol wordt veranderd, het militaire oefengebied boven Zuid-Nederland wordt naar de oostelijke grens verplaatst, Schiphol krijgt er extra zuidoostelijke vliegroutes bij die onze regio misschien kunnen ontlasten. Andere routes kunnen juist weer extra hinder opleveren, zoals vliegverkeer van Rotterdam. De voorlopige route-indicatie van het ministerie van I en M voor Lelystad geeft aan dat startende vliegtuigen niet over onze regio zullen komen en naderende vliegtuigen alleen op grotere hoogte. De kleine luchtvaart van Lelystad kan niet met verkeersvliegtuigen worden gecombineerd en zal over enige jaren moeten uitwijken naar een of meer andere kleine vliegvelden in de omgeving van Flevoland.
Deze ontwikkelingen in de komende vijf jaar zijn voor onze regio zeer belangrijk, al was het maar omdat we een kans krijgen op minder hinder. Dan moeten we wel voortdurend op het vinkentouw zitten. Zie ook hierboven over de Omgevingsraad Schiphol.
Wie lid van het platform is, wordt aangeraden dat te blijven. Ook als u op korte termijn geen veranderingen merkt, want die zijn vrijwel onmogelijk. Het gaat er om in de toekomst op de langere termijn de hinder te verminderen.
meer
Bron: Hoofdrapport Luchtruimvisie
Copyright Platform Vlieghinder Gooi, Vechtstreek en Eemland


.    .